(+420) 603 917 171

Skladování a manipulace s mazivy

Úvod

Maziva se ke koncovým uživatelům dostávají v různých typech balení (kontejnery, sudy, kyblíky, kartony) nebo nebalené – volně ložené (např. v cisternových vozech).  Znalost správných postupů vede v každé fázi manipulace, skladování a finální distribuce ke značné optimalizaci výsledků.  

Některé postupy jsou nezbytné kvůli hygieně, bezpečnosti či dopadům na životní prostředí, zatímco jiné zaručují, že maziva nebudou před použitím kontaminována.

Maziva jsou po vyrobení vpravena do čistých uzavřených obalů opatřených příslušnými informacemi. Ve výrobních závodech platí veškerá opatření, aby nedocházelo ke znečištění a byla zaručena expedice vysoce kvalitních, nijak nekontaminovaných výrobků.

Veškerá tato opatření by ale byla zcela k ničemu, pokud by koncový uživatel nedodržoval jisté zásady správného skladování a manipulace. 

Výše zmíněným potencionálním problémům se lze poměrně snadno vyhnout dodržováním základních pravidel, jež obyčejně spočívají v používání „normálního zdravého rozumu“.

A právě základní pravidla správného skladování maziv a zacházení s nimi stručně probereme v následujícím článku.

 Vykládka a manipulace 

Maziva je nejlepší vykládat pomocí plošiny či zdvižného vozíku. Velké sudy s olejem či plastickým mazivem váží víc než 180 kg. Vzhledem k tomu, že mají tvar válce, se s nimi obtížně manipuluje. Pokud není k dispozici plošina či zdvižný vozík, důrazně doporučujeme sudy opatrně sklouznout po dřevěné či kovové rampě (jako na obrázku). 

Sudy nikdy z korby náklaďáku neshazujte na hromadu pneumatik nebo pěnovou matraci. Při dopadu by se mohly poškodit sváry či stěny a sud by mohl dokonce prasknout.

Pokud není podlaha příliš tvrdá, lze sudy po vyložení bez většího úsilí valit. Každopádně – a to platí zejména u sudů s plastickým mazivem – nesmí být vzdálenost příliš velká. Způsobilo by to poškození svárů, kování či koncových částí sudu. Mohlo by dojít k úniku výrobku. Lepší variantou je tedy použití speciálního rudlu.

 Skladování

 Skladování uvnitř:

Všechna maziva by teoreticky měla být skladována v k tomu navržené místnosti či budově. Prostor musí být dostatečně osvětlen a ventilován, nejlépe bezprašným vzduchem. Místo nesmí být vystaveno extrémně teplým či studeným teplotám. Prostory mají být pokud možno uzamykatelné. Důrazně doporučujeme mít ve skladišti maziv hasicí přístroje. Podlaha musí být rovná a tvrdá. Nové sudy lze skladovat kolmo na paletách nebo položené v k tomu uzpůsobených regálech. K umístění sudů do regálů se doporučuje používat k tomu určenou techniku.

Aby se předešlo znečištění prostředí, je nanejvýš vhodné pro případ úniku vybavit skladiště záchytným systémem.

Pokud se maziva neskladují v regálech, držte se následujících pravidel:

V případě krabic nedávejte palety na sebe a dbejte, abyste na jedné paletě neměli víc než šest vrstev.

U dvacetilitrových kanystrů používejte palety s laťkami, aby obaly stály na rovné ploše.

Sudy se na palety umisťují po čtyřech. Nepřekročte maximální výšku dvou palet na sobě.

Pokud sudy skladujete vleže, je doporučeno, aby byla spojnice mezi zátkami v horizontální rovině (poloha 3 a 9 hodin) jako na následujícím obrázku.

Závěrem je vhodné zdůraznit, že skladiště maziv je třeba udržovat v čistotě.

Poznámka: sudy s plastickým mazivem musí být skladovány ve stoje a je třeba dát pozor, aby je bylo možné úplně otevřít. 

Skladování venku

Uskladnění maziv venku se pokud možno vyhýbejte. Pokud ale nic jiného z kapacitních důvodů nezbývá, je třeba dodržet některé zásady.

Především je kvůli ochraně životního prostředí absolutně nezbytné výrobky skladovat na jednolitém povrchu, například pevné desce. Při náhodném úniku se tak zabrání znečištění půdy a následně i spodních vod.

U sudů s oleji by se měla systematicky upřednostňovat pozice vleže. Lze je skladovat v regálech či na zemi, ale je třeba provést jistá opatření.

Také se doporučuje používat regály s ochranou před špatným počasím - střechou či venkovní skříně.

Uskladnění vleže zabraňuje vniknutí vody či nečistot.

K čemu dochází při skladování vstoje?

Pokud jsou sudy skladovány vertikálně, nahromadí se na jejich vršku déšť. Vzhledem k tomu, že slunce výrobek v sudu ohřívá, dochází následně k jeho roztáhnutí a vytlačení části vzduchu ze sudu. V noci teploty klesají a objem výrobku v sudu se zmenšuje, což způsobuje silný sací efekt. Voda nahromaděná na sudech je vtahována dovnitř, kde se mísí s mazivem a klesá ke dnu.

Pokud je ovšem sudy třeba uskladnit vstoje, musí se k zabránění možného vniknutí vody umístit na různě vysoké hranoly a dbát na správnou polohu zátek. To se týká zejména sudů s plastickými mazivy, které je třeba skladovat pouze ve vertikální poloze.

Zvláštní výrobky

Pokud je možnost uskladnění uvnitř omezená, je zásadní upřednostnit následující výrobky:
Transformátorové oleje musí být vždy uskladněny uvnitř, neboť jakékoli znečištění (voda nebo prach) by způsobilo podstatné zhoršení jejich vlastností. 

Výdej a příjem maziv

Zásadou číslo jedna v případě skladování maziv venku, je udržovat nízké stavy, a podpořit tak rotaci, která zkracuje dobu vystavení výrobku nepříznivému počasí a nečistotám.

Navíc by se měla přednostně dodržovat pravidla systému FIFO (First-In/First-Out), kdy se výrobky uskladněné jako první také jako první expedují, takže se vyhnete příliš dlouhému skladování. 

Distribuce

Po veškeré péči vynaložené na ochranu produktů od výroby po skladování by bylo nešťastné, kdyby ke kontaminaci došlo na trase mezi skladem a koncovým použitím v zařízení (stroji).

Vždy je třeba mít na paměti, že k chybám a znečištění způsobujícím odstávku strojů a zařízení dochází zejména kvůli nedostatečné pozornosti věnované distribuci maziv.

Následující rady vám pomohou omezit riziko chyb nebo znečištění:

 

Kontaktujte nás

Vážení zákazníci, potřebujete více informací? Nejste si jistí, který produkt je vhodný pro vaše potřeby? Prosíme, využijte kontakty níže nebo vyplňte formulář níže a člen našeho technického týmu vás bude co nejdříve kontaktovat. Rádi Vám poradíme nebo připravíme nabídku na míru.

Adresa

Jateční 540/4, 170 00 Praha 7, Holešovice

Email info@novakoil.cz
Volejte (+420) 603 917 171
captcha
© Copyright 2014 developed by PiXOLO. All Rights Reserved.